Tlačivá na stiahnutie

Potrebné tlačivá pred prihlásením sa na kurz

Pred prihlásením sa na vybraný kurz do autoškoly je potrebné stiahnuť si a vyplniť potrebné tlačivá pre daný kurz. Podpísané a potvrdené tlačivá prineste osobne do sídla autoškoly.

Ďakujeme a tešíme sa na Vás.

Tím Autoškola OK TIP.

 

⊕ Žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia

Tlačivo je dôležité vytlačiť obojstranne, dátum vyplnenia žiadosti sa nevypisuje.

⊕ Čestné vyhlásenie o preukázaní praxe vo vedení motorových vozidiel skupiny A1, A2

Predkladá sa pri osobitnom výcviku skupín A2, A.

⊕ Žiadost o zaevidovanie osoby sediacej na mieste spolujazdca vedľa vodiča

Dokladá žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia ako 17- ročný.

⊕ Doklad o zdravotnej spôsobilosti

Samostatné potvrdenie sa predkladá len v prípade po ukončení platnosti lekárskej prehliadky na žiadosti o udelenie  VO – čo je jeden rok.