Na stiahnutie

Tlačivo je dôležité vytlačiť obojstranne, dátum vyplnenia žiadosti sa nevypisuje

Dokladá žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia ako 17- ročný

Samostatné potvrdenie sa predkladá len v prípade po ukončení platnosti lekárskej prehliadky na žiadosti o udelenie  VO - čo je jeden rok