Zahájenie nasledujúceho štandardného kurzu skupiny B

           Zahájenie nasledujúceho štandardného kurzu skupiny B dňa: 23.07.2019 o 15:30