Zahájenie nasledujúceho štandardného kurzu skupiny B

           Zahájenie nasledujúceho štandardného kurzu skupiny B dňa: 23.05.2019 o 16:30