Zahájenie nasledujúceho štandardného kurzu skupiny B

           Zahájenie nasledujúceho štandardného kurzu skupiny B dňa:  16.9.2019 o 16:00