Zahájenie nasledujúceho štandardného kurzu skupiny B

            Zahájenie nasledujúceho štandardného kurzu skupiny B dňa: 28.03.2019 o 15:30