Zahájenie nasledujúceho kurzu skupín : A1, A2, A, B

        Zahájenie nasledujúceho kurzu skupín  -  A1,  A2,  A,  B  - dňa:  20.02.2020 o 16:00